38 bikoteren artean jokatu zen Soraluzeko kanpprakera hona sailkaturiko 3 bikoteak:1- JOSE LARRAÑAGA eta GAXON MAYORA2.- KOLDO KAREAGA eta REGINA MAIZTEGI3.- MIKEL IÑURRIETA eta IÑAKI LASKURAIN